Category Archives: Đào tạo sát hạch

Triển khai quản lý đào tạo sát hạch lái xe theo Thông tư 04

Trung Tâm Đào Tạo Và Sát Hạch Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ Trường Cao Đẳng Lào Cai đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc thông tư 04. Bổ sung đầy đủ trang thiết bị giám sát thời gian quãng đường, máy tính đảm bảo cấu hình để phục vụ cho việc đào tạo và sát hạch lái xe phần lý thuyết và phần mềm mô phỏng.

NĂM 2022 SẼ BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ

Theo Thông tư 38/2019/TT-BGTVT ngày 8/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các văn bản hướng dẫn thực hiện, từ năm 2022, các […]

QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TTĐT

QUYẾT ĐỊNH
Chuyển đổi loại hình hoạt động của Trang Thông tin điện tử
và Ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập, Trang thông tin điện tử Trung tâm đào tạo _ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ , trường cao đẳng Lào Cai

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1

Sinh viên thi bằng lái xe A1 Lào Cai.

Luật giao thông đường bộ Việt Nam năm 2008 quy định người đủ 18 tuổi được điều khiến các loại xe mô tô hạng A1 có dung tích từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3. Để đáp ứng nhu cầu học lái xe mô tô hạng A1 của nhân dân trên địa bàn tỉnh, Trung […]

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LÁI XE Ô TÔ HẠNG B1 SỐ CƠ KHÍ

1. Người học lái xe ô tô hạng B1 số cơ khí được phép điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi (tính cả chỗ ngồi của người lái xe); các loại xe tải (kể cả ô tô tải chuyên dùng) dưới 3,5 tấn; máy kéo kéo theo một rơ moóc có […]

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LÁI XE Ô TÔ HẠNG C

1. Người học lái xe ô tô hạng C được phép điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi (tính cả chỗ ngồi của người lái xe); các loại xe tải, ô tô chuyên dùng, (kể cả ô tô tải chuyên dùng); máy kéo kéo theo một rơ moóc. Người có giấy […]

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2

1. Người học lái xe ô tô hạng B2 được phép điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi (tính cả chỗ ngồi của người lái xe); các loại xe tải (kể cả ô tô tải chuyên dùng) dưới 3,5 tấn; máy kéo kéo theo một rơ moóc có trọng tải thiết […]

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LÁI XE Ô TÔ HẠNG D

1. Người học lái xe ô tô hạng D được phép điều khiển xe ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi (tính cả chỗ ngồi của người lái xe); các loại xe tải, ô tô chuyên dùng, (kể cả ô tô tải chuyên dùng); máy kéo kéo theo một rơ moóc. Thời hạn sử dụng […]