GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1

Sinh viên thi bằng lái xe A1 Lào Cai.

Luật giao thông đường bộ Việt Nam năm 2008 quy định người đủ 18 tuổi được điều khiến các loại xe mô tô hạng A1 có dung tích từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3. Để đáp ứng nhu cầu học lái xe mô tô hạng A1 của nhân dân trên địa bàn tỉnh, Trung…

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LÁI XE Ô TÔ HẠNG B1 SỐ CƠ KHÍ

1. Người học lái xe ô tô hạng B1 số cơ khí được phép điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi (tính cả chỗ ngồi của người lái xe); các loại xe tải (kể cả ô tô tải chuyên dùng) dưới 3,5 tấn; máy kéo kéo theo một rơ moóc có…

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LÁI XE Ô TÔ HẠNG C

1. Người học lái xe ô tô hạng C được phép điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi (tính cả chỗ ngồi của người lái xe); các loại xe tải, ô tô chuyên dùng, (kể cả ô tô tải chuyên dùng); máy kéo kéo theo một rơ moóc. Người có giấy…

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2

1. Người học lái xe ô tô hạng B2 được phép điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi (tính cả chỗ ngồi của người lái xe); các loại xe tải (kể cả ô tô tải chuyên dùng) dưới 3,5 tấn; máy kéo kéo theo một rơ moóc có trọng tải thiết…

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LÁI XE Ô TÔ HẠNG D

1. Người học lái xe ô tô hạng D được phép điều khiển xe ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi (tính cả chỗ ngồi của người lái xe); các loại xe tải, ô tô chuyên dùng, (kể cả ô tô tải chuyên dùng); máy kéo kéo theo một rơ moóc. Thời hạn sử dụng…

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LÁI XE Ô TÔ HẠNG E

1. Người học lái xe ô tô hạng E được phép điều khiển xe ô tô chở người các loại; các loại xe tải, ô tô chuyên dùng, (kể cả ô tô tải chuyên dùng); máy kéo kéo theo một rơ moóc. Thời hạn sử dụng giấy phép lái xe là 05 năm. Đến thời hạn…

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LÁI XE Ô TÔ HẠNG B1 SỐ TỰ ĐỘNG

1. Người học lái xe ô tô hạng B1 số tự động được phép điều khiển xe ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi (tính cả chỗ ngồi của người lái xe); các loại xe tải số tự động dưới 3,5 tấn  và ô tô dùng cho người khuyết tật. Người…