QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TTĐT

QUYẾT ĐỊNH
Chuyển đổi loại hình hoạt động của Trang Thông tin điện tử
và Ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập, Trang thông tin điện tử Trung tâm đào tạo _ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ , trường cao đẳng Lào Cai