Category Archives: Các quy định về đào tạo lái xe

Triển khai quản lý đào tạo sát hạch lái xe theo Thông tư 04

Trung Tâm Đào Tạo Và Sát Hạch Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ Trường Cao Đẳng Lào Cai đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc thông tư 04. Bổ sung đầy đủ trang thiết bị giám sát thời gian quãng đường, máy tính đảm bảo cấu hình để phục vụ cho việc đào tạo và sát hạch lái xe phần lý thuyết và phần mềm mô phỏng.

QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TTĐT

QUYẾT ĐỊNH
Chuyển đổi loại hình hoạt động của Trang Thông tin điện tử
và Ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập, Trang thông tin điện tử Trung tâm đào tạo _ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ , trường cao đẳng Lào Cai