I. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ hiện nay tiền thân là khoa Vận hành xe cơ giới và Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai, trong đó: Khoa Vận hành xe cơ giới có chức năng tuyển sinh, đào tạo lái xe ô tô các hạng B1, B2, C, D, E và lái xe mô tô hạng A1 theo Giấy phép đào tạo lái xe số 1098/SGTVT-VT ngày 01/8/2017 của Sở Giao thông Vận tải và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 13/2019/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 01/3/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động TB&XH. Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thực hiện chức năng phối hợp với Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe theo Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe số 70/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 15/11/2017 và Giấy chứng nhận số 94/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 13/11/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Ngày 27/12/2019 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định 4428/QĐ-UBND kiện toàn, đổi tên thành Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, trực trường Cao đẳng Lào Cai trên cơ sở sát nhập Khoa Vận hành xe cơ giới và Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trường Cao đẳng Lào Cai.  

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tọa lạc giữ trung tâm thành phố Lào Cai, có địa chỉ tại Đường M9, Phường Bắc Cường, Thành Phố Lào Cai, là Trung tâm đào tạo lái, sát hạch lái xe công lập đạt tiêu chuẩn loại 1, có quy mô lớn nhất và uy tín nhất của tỉnh Lào Cai, đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lào Cai nói riêng, cho khu vực miền núi phía Bắc và của cả nước

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe trực thuộc trường Cao đẳng Lào Cai được quy định tại Quyết định 4428/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, cụ thể:

2.1. Chức năng

Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, sát hạch lái xe và tổ chức hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyển sinh, đào tạo lái xe mô tô, ô tô các hạng theo giấy phép của Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng cấp và theo quy mô Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

b) Thực hiện, đào tạo sơ cấp và bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề, phối hợp với Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ các hạng theo giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cho người học. Quản lý quá trình đào tạo lái xe mô tô, ô tô; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả của người học, quản lý người học theo quy định hiện hành;

d) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu, học liệu; hệ thống hồ sơ, sổ sách giáo vụ…. phục vụ công tác đào tạo lái xe mô tô, ô tô các hạng;

đ) Tổ chức cho học viên học lái xe các hạng của Trung tâm ôn luyện trước khi tham gia sát hạch cấp giấy phép lái xe. Thực hiện tổ chức dịch vụ thuê xe lắp đặt thiết bị cho học viên của Trung tâm, các cơ sở đào tạo khác và các tỉnh lân cận có nhu cầu ôn luyện tại sân sát hạch để tham gia sát hạch cấp giấy phép lái xe các hạng;

e) Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra, chấm điểm, có đủ phương tiện, thiết bị đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cháy nổ theo quy định để thực hiện các kỳ sát hạch đạt kết quả chính xác, khách quan;

f) Công khai mức thu và sử dụng học phí đào tạo lái xe, mức thu phí sát hạch và giá các dịch vụ khác theo quy định; thu học phí đào tạo lái xe, phí dịch vụ ôn luyện kỹ năng thực hành lái xe và các dịch vụ khác theo quy định;

g) Khai thác tối đa các nguồn lực cho dạy nghề, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo và sát hạch của trung tâm, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ phù hợp với ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật;

h) Thực hiện chế độ báo cáo; quản lý viên chức; quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Lãnh đạo Trung tâm (gồm Giám đốc, 02 Phó giám đốc)

a) Giám đốc phụ trách chung.

b) 01 Phó giám đốc phụ trách công tác đào tạo, sát hạch lái xe mô tô, ô tô, công tác tuyên truyền và tuyển sinh.

c) 01 Phó giám đốc phụ trách tổ chức – hành chính, tài chính, tài sản, dịch vụ của Trung tâm.

3.2. Các đơn vị thuộc Trung tâm

a) Tổ Hành chính tổng hợp.

b) Tổ Đào tạo lái xe.

Trung tâm luôn nỗ lực mang đến chương trình, dịch vụ đào tạo đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của học viên. Với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, giảng dạy nhiệt tình. Tỷ lệ học viên học, đỗ sát hạch và được cấp GPLX luôn đạt trên 90%. Tiêu chí của Trung tâm là đào tạo học viên có được kỹ năng lái xe chuẩn mực, với đầy đủ các kiến thức cơ bản về xe ô tô, về pháp luật giao thông đường bộ, để chấp hành tốt và an toàn khi tham gia giao thông.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Địa chỉ: Đường M9, tổ 19, P. Bắc Cường, TP. Lào Cai

Điện thoại: 0214.626.66600981383338

Email: daotaolaixelaocai@gmail.com

Website: daotaolaixelaocai.com