1. Học phí đào tạo lái xe

Nhà trường xây dựng định mức thu học phí đào tạo lái xe xin cơ quan chủ quản phê duyệt và công bố công khai với người học

                                                                                                             Đơn vị tính: Đồng

STTHạng GPLXChương trình đào tạoMức học phí Ghi chú
1Hạng A1– Pháp luật GTĐB- Thực hành lái xe310.000 
2Hạng B1 (STĐ)– Pháp luật GTĐB- Các môn cơ sở- Kỹ thuật và thực hành lái xe13.600.000 
3Hạng B1 (Số cơ khí)– Pháp luật GTĐB- Các môn cơ sở- Kỹ thuật và thực hành lái xe14.200.000 
4Hạng B2– Pháp luật GTĐB- Các môn cơ sở- Kỹ thuật và thực hành lái xe15.700.000 
5Hạng C– Pháp luật GTĐB- Các môn cơ sở- Kỹ thuật và thực hành lái xe18.500.000 
6Nâng hạng từ B1 lên B1 số cơ khí– Pháp luật GTĐB- Các môn cơ sở- Kỹ thuật và thực hành lái xe5.000.000 
7Nâng Hạng Từ B1 số cơ khí lên B2– Pháp luật GTĐB- Các môn cơ sở- Kỹ thuật và thực hành lái xe3.400.000
8Nâng hạng từ B2 lên C– Pháp luật GTĐB- Các môn cơ sở- Kỹ thuật và thực hành lái xe4.600.000 
9Nâng hạng từ B2 lên D– Pháp luật GTĐB- Các môn cơ sở- Kỹ thuật và thực hành lái xe7.200.000 
10Nâng hạng từ C lên D– Pháp luật GTĐB- Các môn cơ sở- Kỹ thuật và thực hành lái xe5.000.000 
11Nâng hạng từ C lên E– Pháp luật GTĐB – Các môn cơ sở- Kỹ thuật và thực hành lái xe8.000.000 
12Nâng hạng từ D lên E– Pháp luật GTĐB- Các môn cơ sở- Kỹ thuật và thực hành lái xe5.500.000 

* Lưu ý:  Mức học phí trên chưa bao gồm lệ phí tuyển sinh, làm thẻ học viên và có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Thu thuê xe ô tô có lắp thiết bị chấm điểm tự động để tập

  • Mức thu thuê xe thiết bị tập trong hình: 400.000đ/giờ
  • Mức thu thuê xe thiết bị tập đường trường: 300.000đ/giờ
  • Mức thu trên được điều chỉnh tăng hoặc giảm 10% theo sự biến động của giá xăng dầu.

3. Thu từ dịch vụ tổ chức sát hạch lái xe các hạng

Mức thu quy định tại Thông tư số 37/2023/TT-BTC ngày 07/06/2023 của Bộ Tài chính về chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe (thu theo hợp đồng ký kết với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai).

4. Các khoản thu khác

Trong quá trình hoạt động nếu có các nguồn thu khác từ dịch vụ thì tiến hành thu, nộp, hạch toán theo quy định hiện hành.