CHI TIẾT 11 BÀI SA HÌNH

huong-dan-11-bai-thi-sat-hach-xe-o-to-bang-video

BÀI 1: BÀI THI XUẤT PHÁT

huong-dan-11-bai-thi-sat-hach-xe-o-to-bang-video

Các bước thực hiện

  1. Thí sinh thắt dây an toàn, dừng xe trước vạch xuất phát, chờ hiệu lệnh;
  2. Khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng, tiếng loa trên xe báo lệnh xuất phát), bật đèn xi nhan trái, lái xe xuất phát;
  3. Tắt xi nhan trái ở khoảng cách 5 mét sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt);
  4. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

 Yêu cầu đạt được

  1. Thắt dây an toàn trước khi xuất phát;
  2. Khởi hành nhẹ nhàng, không bị rung giật, trong khoảng thời gian 20 giây;
  3. Bật đèn xi nhan trái trước khi xuất phát;
  4. Tắt đèn xi nhan trái ở khoảng cách 5 mét sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt);
  5. Giữ động cơ hoạt động liên tục;
  6. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;
  7. Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ.
  8. Tốc độ xe chạy không quá  20 km/h

Các lỗi bị trừ điểm

  1. Không thắt dây an toàn, bị trừ 05 điểm;
  2. Không bật đèn xi nhan trái khi xuất phát, bị trừ 05 điểm;
  3. Không tắt đèn xi nhan trái ở khoảng cách 05 mét sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt), bị trừ 05 điểm;
  4. Không bật và tắt đèn xi nhan trái kịp thời bị trừ 05 điểm;
  5. Quá 20 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng) không đi qua vạch xuất phát, bị trừ 05 điểm;
  6. Quá 30 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng) không đi qua vạch xuất phát, bị truất quyền sát hạch.
  7. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;
  8. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;
  9. Lái xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  10. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  11. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 01 điểm.

 

BÀI 2: DỪNG XE VÀ NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO NGƯỜI ĐI BỘ

huong-dan-11-bai-thi-sat-hach-xe-o-to-bang-video

Tại vị trí người đi bộ qua đường kẻ vạch “vạch dừng lại”, vạch “đi bộ qua đường vuông góc với đường” và lắp các biển báo: “dừng lại” và “đường người đi bộ sang ngang” để yêu cầu ô tô sát hạch dừng xe nhường đường cho người đi bộ.

Các bước thực hiện:

  1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm;
  2. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

Yêu cầu đạt được:

  1. Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm;
  2. Giữ động cơ hoạt động liên tục;
  3. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;
  4. Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ;
  5. Tốc độ xe chạy không quá  20 km/h

Các lỗi bị trừ điểm

  1. Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm;
  2. Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định ( A > 500mm), bị trừ 05 điểm;
  3. Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm.
  4. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;
  5. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;
  6. Lái xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  7. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm;
  8. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 01 điểm.
  9. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;
  10. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

 

Bài 3. DỪNG XE VÀ KHỞI HÀNH NGANG DỐC

huong-dan-11-bai-thi-sat-hach-xe-o-to-bang-video

Trên đường dốc lên có chiều dài 15 m, độ dốc 10 %, cách chân dốc tối thiểu 06 m kẻ vạch “vạch dừng lại” và lắp biển báo: “dừng lại” để yêu cầu ô tô sát hạch dừng và khởi hành xe trên dốc.

Các bước thực hiện

  1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm;
  2. Khởi hành lên dốc nhẹ nhàng, không bị tụt dốc, bảo đảm thời gian quy định;
  3. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

Yêu cầu đạt được

  1. Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm;
  2. Khởi hành xe êm dịu, không bị tụt dốc quá 500mm;
  3. Xe qua vị trí dừng trong khoảng thời gian 30 giây;
  4. Giữ động cơ hoạt động liên tục;
  5. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;
  6. Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ;
  7. Tốc độ xe chạy không quá  20 km/h.

 Các lỗi bị trừ điểm

  1. Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị truất quyền sát hạch;
  2. Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (A > 500mm), bị trừ 05 điểm;
  3. Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị truất quyền sát hạch;
  4. Quá thời gian 30 giây kể từ khi dừng xe không khởi hành xe qua vạch dừng, bị truất quyền sát hạch;
  5. Xe bị tụt dốc quá 50 cm kể từ khi dừng xe, bị truất quyền sát hạch;
  6. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;
  7. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  8. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  9. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.
  10. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị 1 trừ 1 điểm;
  11. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

 

BÀI 4. QUA VỆT BÁNH XE VÀ ĐƯỜNG HẸP VUÔNG GÓC

huong-dan-11-bai-thi-sat-hach-xe-o-to-bang-video

Hình vệt bánh xe nằm phía bên phải theo chiều xe chạy, gồm 02 vạch dọc song song với nhau và song song với trục dọc của đường; sau hình vệt bánh xe kẻ 02 hình vuông góc nối tiếp với nhau theo chiều ngược lại,

Các bước thực hiện

  1. Lái xe để bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe;
  2. Lái xe qua đường vòng vuông góc trong vùng giới hạn của hình sát hạch trong thời gian 2 phút;
  3. Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch tiếp theo.

Yêu cầu đạt được

  1. Đi đúng hình quy định của hạng xe sát hạch;
  2. Bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe;
  3. Bánh xe không đè vào vạch giới hạn hình sát hạch;
  4. Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 02 phút.
  5. Giữ động cơ hoạt động liên tục;
  6. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;
  7. Tốc độ xe chạy không quá  20 km/h

Các lỗi bị trừ điểm

  1. Đi không đúng hình của hạng xe sát hạch, bị truất quyền sát hạch;
  2. Bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ không qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe, bị truất quyền sát hạch;
  3. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  4. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, cứ quá 03 giây, bị trừ 05 điểm;
  5. Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 02 phút, bị trừ 05 điểm.
  6. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;
  7. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;
  8. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  9. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  10. Xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.
  11. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;
  12. Điểm thi dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

 

BÀI 5: QUA NGÃ TƯ CÓ TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG

huong-dan-11-bai-thi-sat-hach-xe-o-to-bang-video

Tại nơi giao nhau giữa hai đường hai chiều cùng cấp, lắp hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông, kẻ vạch “vạch dừng lại”, vạch “đi bộ qua đường vuông góc” và lắp biển báo “hướng đi phải theo”, biển “đường giao nhau” và biển “giao nhau có tín hiệu đèn” để yêu cầu ô tô sát hạch dừng xe tại ngã tư theo tín hiệu đèn điều khiển giao thông để nhường đường cho người đi bộ.

Các bước thực hiện

  1. Chấp hành theo tín hiệu đèn điều khiển giao thông:

– Đèn tín hiệu màu đỏ phải dừng lại;

– Đèn tín hiệu màu xanh hoặc vàng được phép đi.

  1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm;
  2. Lái xe qua ngã tư trong thời gian quy định;
  3. Lái xe qua ngã tư không vi phạm vạch kẻ đường;
  4. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

Yêu cầu đạt được

  1. Chấp hành theo tín hiệu đèn điều khiển giao thông;
  2. Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm;
  3. Lái xe qua ngã tư trong thời gian 20 giây;
  4. Lái xe qua ngã tư không vi phạm quy tắc giao thông đường bộ;
  5. Giữ động cơ hoạt động liên tục;
  6. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;
  7. Tốc độ xe chạy không quá  20 km/h

Các lỗi bị trừ điểm

  1. Vi phạm tín hiệu đèn điều khiển giao thông (đi qua ngã tư khi đèn tín hiệu màu đỏ), bị trừ 10 điểm;
  2. Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm;
  3. Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (A > 500mm), bị trừ 05 điểm;
  4. Quá 20 giây từ khi đèn tín hiệu màu xanh bật sáng không lái xe qua được vạch kết thúc ngã tư, bị trừ 05 điểm;
  5. Quá 30 giây từ khi đèn tín hiệu màu xanh bật sáng không lái xe qua được vạch kết thúc ngã tư, bị truất quyền sát hạch;
  6. Lái xe vi phạm vạch kẻ đường để thiết bị báo không thực hiện đúng trình tự bài thi, bị truất quyền sát hạch.
  7. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;
  8. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;
  9. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  10. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  11. Xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.
  12. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;
  13. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

BÀI 6. LÁI XE QUA ĐƯỜNG VÒNG QUANH CO

huong-dan-11-bai-thi-sat-hach-xe-o-to-bang-video

Hình quanh co gồm 02 nửa hình vòng tròn nối tiếp với nhau ngược chiều, tạo thành hình chữ S.

Các bước thực hiện

  1. Lái xe qua đường vòng quanh co trong vùng giới hạn của hình sát hạch trong thời gian 2 phút;
  2. Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch tiếp theo.

Yêu cầu đạt được

  1. Đi đúng hình quy định của hạng xe sát hạch;
  2. Bánh xe không đè vào vạch giới hạn hình sát hạch;
  3. Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 02 phút.
  4. Giữ động cơ hoạt động liên tục;
  5. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;
  6. Tốc độ xe chạy không quá  20 km/h

Các lỗi bị trừ điểm

  1. Đi không đúng hình của hạng xe sát hạch, bị truất quyền sát hạch;
  2. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  3. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, cứ quá 05 giây bị trừ 05 điểm;
  4. Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 02 phút, bị trừ 05 điểm.
  5. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;
  6. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;
  7. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  8. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  9. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.
  10. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;
  11. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

 

BÀI 7. GHÉP XE DỌC VÀO NƠI ĐỖ

huong-dan-11-bai-thi-sat-hach-xe-o-to-bang-video

Các bước thực hiện

  1. Lái xe tiến vào khoảng cách khống chế để lùi vào nơi ghép xe dọc
  2. Lùi để ghép xe vào nơi đỗ;
  3. Dừng xe ở vị trí đỗ quy định;
  4. Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch tiếp theo.

Yêu cầu đạt được

  1. Đi đúng hình quy định của hạng xe sát hạch;
  2. Bánh xe không đè vào vạch giới hạn hình sát hạch;
  3. Giữ động cơ hoạt động liên tục;
  4. Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 02 phút.
  5. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;
  6. Tốc độ xe chạy không quá 20 km/h

Các lỗi bị trừ điểm

  1. Đi không đúng hình của hạng xe thi, bị truất quyền sát hạch;
  2. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 5 điểm;
  3. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, cứ quá 05 giây bị trừ 05 điểm;
  4. Ghép xe không đúng vị trí quy định (toàn bộ thân xe nằm trong khu vực ghép xe nhưng không có tín hiệu báo kết thúc), bị trừ 05 điểm;
  5. Chưa ghép được xe vào nơi đỗ (khi kết thúc bài sát hạch, còn một phần thân xe nằm ngoài khu vực ghép xe), bị truất quyền sát hạch;
  6. Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 02 phút, bị trừ 05 điểm.
  7. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;
  8. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;
  9. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  10. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  11. Xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.
  12. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;
  13. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

 

BÀI 8: DỪNG XE NƠI CÓ ĐƯỜNG SẮT CHẠY QUA

huong-dan-11-bai-thi-sat-hach-xe-o-to-bang-video

Trên mặt đường bố trí 02 thanh ray đường sắt, tạo tình huống giả định có đường bộ giao nhau với đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông; cách ray ngoài cùng của đường sắt tối thiểu 5,0 m kẻ vạch “vạch dừng lại” và lắp biển báo “giao nhau với đường sắt không có rào chắn”, biển “nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ” và biển báo: “dừng lại” để yêu cầu dừng ô tô sát hạch ở chỗ có đường sắt chạy qua.

Các bước thực hiện

  1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (Khoảng cách A) không quá 500mm;
  2. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

Yêu cầu đạt được

  1. Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm;
  2. Giữ động cơ hoạt động liên tục;
  3. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;
  4. Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ;
  5. Tốc độ xe chạy không quá  20 km/h .

Các lỗi bị trừ điểm

  1. Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm;
  2. Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (A > 500mm), bị trừ 05 điểm;
  3. Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm.
  4. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;
  5. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;
  6. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  7. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  8. Xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.
  9. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;
  10. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.1. Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm;
  11. Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (A > 500mm), bị trừ 05 điểm;
  12. Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm.
  13. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;
  14. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;
  15. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  16. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  17. Xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.
  18. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;
  19. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

 

BÀI 9: THAY ĐỔI SỐ TRÊN ĐƯỜNG BẰNG

huong-dan-11-bai-thi-sat-hach-xe-o-to-bang-video

Trên đoạn đường bằng có độ dài 50 m, cách đầu đoạn đường lắp biển báo phụ thứ nhất “bắt đầu tăng số, tốc độ” và cách biển báo phụ thứ nhất 25 m lắp biển báo phụ thứ hai “bắt đầu giảm số,  tốc độ”, cách biển báo phụ thứ hai 25 m lắp biển báo phụ “kết thúc giảm số, tốc độ”.

Các bước thực hiện

  1. Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài sát hạch, phải thay đổi số và tốc độ như sau:
  2. a) Tăng từ số 1 lên số 2 và tốc độ trên 20km/h;
  3. Trên quãng đường 25m còn lại của bài sát hạch phải thay đổi số giảm từ số 2 về số 1 và giảm tốc độ dưới 20km/h;
  4. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

Yêu cầu đạt được

  1. Trên quãng đường 20m kể từ khi bắt đầu vào bài sát hạch, phải thay đổi số và tốc độ từ số 1 lên số 2 và trên 20km/h;
  2. Trên quãng đường 25m còn lại của bài sát hạch phải thay đổi số và tốc độ ngược lại.
  3. Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 2 phút.
  4. Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ;
  5. Giữ động cơ hoạt động liên tục;
  6. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;

Các lỗi bị trừ điểm

  1. Không thay đổi số theo quy định, bị trừ 05 điểm;
  2. Không thay đổi tốc độ theo quy định, bị trừ 05 điểm;
  3. Không thay đổi đúng số và đúng tốc độ quy định, bị trừ 05 điểm;
  4. Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 02 phút, bị trừ 05 điểm.
  5. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;
  6. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;
  7. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  8. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  9. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;
  10. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

 

BÀI 10: GHÉP XE NGANG VÀO NƠI ĐỖ

huong-dan-11-bai-thi-sat-hach-xe-o-to-bang-video

Các Yêu Cầu của Bài thi:

  1. Đi đúng hình quy định của hạng xe sát hạch.
  2. Bánh xe không đè vào vạch giới hạn hình sát hạch.
  3. Giữ động cơ hoạt động liên tục.
  4. Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 2 phút.
  5. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.
  6. Tốc độ xe chạy không quá 24km/h.

 

Các lỗi bị trừ điểm

  1. Đi không đúng hình của hạng xe thi, bị truất quyền sát hạch;
  2. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 5 điểm;
  3. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, cứ quá 05 giây bị trừ 05 điểm;
  4. Ghép xe không đúng vị trí quy định (toàn bộ thân xe nằm trong khu vực ghép xe nhưng không có tín hiệu báo kết thúc), bị trừ 05 điểm;
  5. Chưa ghép được xe vào nơi đỗ (khi kết thúc bài sát hạch, còn một phần thân xe nằm ngoài khu vực ghép xe), bị truất quyền sát hạch;
  6. Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 02 phút, bị trừ 05 điểm.
  7. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;
  8. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;
  9. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  10. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  11. Xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.
  12. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;
  13. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

 

BÀI 11: KẾT THÚC

huong-dan-11-bai-thi-sat-hach-xe-o-to-bang-video

Các bước thực hiện

  1. Bật đèn xi nhan phải khi xe qua vạch kết thúc;
  2. Lái xe qua vạch kết thúc và dừng xe.

Yêu cầu đạt được

  1. Bật đèn xi nhan phải khi xe qua vạch kết thúc;
  2. Lái xe qua vạch kết thúc;
  3. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;
  4. Giữ động cơ hoạt động liên tục;
  5. Tốc độ xe chạy không quá  20 km/h.

Các lỗi bị trừ điểm

  1. Không qua vạch kết thúc, bị truất quyền sát hạch;
  2. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;
  3. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;
  4. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.
  5. Khi xe qua vạch kết thúc:
  6. Không bật đèn xi nhan phải, bị trừ 05 điểm;
  7. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  8. Tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
  9. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.
  10. Tổng thời gian thực hiện các bài sát hạch quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Địa chỉ: Đường Phan Kế Bính, tổ 19, P. Bắc Cường, TP. Lào Cai

Điện thoại: 0214.626.66600914.88.1357

Email: daotaolaixelaocai@gmail.com

Website: daotaolaixelaocai.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *