NĂM 2022 SẼ BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ

Theo Thông tư 38/2019/TT-BGTVT ngày 8/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các văn bản hướng dẫn thực hiện, từ năm 2022, các cơ sở đào tạo, sát hạch sẽ bổ sung thêm 05 nội dung sau:

1. Bổ sung nội dung học lái xe ô tô trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính

          Năm 2022, Bộ Giao thông vận tải sẽ chuyển giao phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông cho các cơ sở đào tạo. Các cơ sở đào tạo trang bị hệ thống máy tính, cài đặt phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và tổ chức đào tạo cho học viên với thời lượng là 04 giờ/học viên đối với đào tạo lái xe hạng B1, B2 và hạng C, 02 giờ đối với đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe.

          Như vậy, với quy định mới, Bộ Giao thông vận tải bổ sung thêm nội dung đào tạo bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính nhưng tổng giờ học đối với chương trình đào tạo lái xe sẽ không thay đổi.

2. Lắp thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên

Theo lộ trình, đầu năm 2022, các cơ sở đào tạo phải lắp thiết bị giám sát thời gian học lái xe trên đường của học viên (thiết bị DAT) theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Theo đó, thời gian và quãng đường học viên học thực hành lái xe ô tô sẽ được tính từ thời điểm, vị trí học viên đăng nhập vào thiết bị DAT đến thời điểm đăng xuất khỏi thiết bị. Mỗi phiên học của học viên không quá 4 giờ, khoảng cách giữa 2 phiên học liên tiếp tối thiểu 15 phút. Trong 24 giờ liên tiếp học viên không được học quá 10 giờ. Trong quá trình học thực hành lái xe, thiết bị DAT sẽ chụp ảnh ngẫu nhiên khuân mặt của học viên 5 phút 1 lần. Một phiên học được ghi nhận nếu trên 90% số lần xác thực khuôn mặt học viên phù hợp với thông tin đăng ký. Học viên được coi là hoàn thành nội dung thực hành lái xe nếu đạt được chỉ tiêu về quãng đường thực hành lái xe và không ít hơn

50% thời gian học thực hành lái xe theo quy định.

Sau khi lắp thiết bị DAT, học viên phải bố trí đủ thời gian và học đủ quãng đường theo quy định mới được công nhận hoàn thành nội dung học thực hành lái xe và được tham gia kỳ sát hạch để cấp giấy phép lái xe.

3. Học viên học thực hành lái xe trên cabin điện tử trước khi ra học thực hành lái xe trên sân bãi tập và đường trường.

Tháng 7 năm 2022, các cơ sở đào tạo phải trang bị cabin điện tử theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành và tổ chức đào tạo cho học viên với thời lượng là 03 giờ/học viên đối với đào tạo lái xe hạng B1, B2 và hạng C, 01 giờ/học viên đối với đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe trước khi học viên ra học thực hành lái xe trên sân bãi tập và trên đường trường.

4. Bổ sung thêm nội dung khi thi sát hạch bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính để cấp giấy phép lái xe ô tô

Theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, từ năm 2022 các Trung tâm sát hạch lái xe phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe. Theo đó, người thi để cấp giấy phép lái xe ô tô (hạng B1, B2, C, D, E, các hạng F) sẽ phải thi thêm nội dung sát hạch lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính.

5. Thay đổi trình tự công nhận kết quả thi Bằng lái ô tô

Hiện nay, học viên học và thi sát hạch giấy phép lái xe theo 03 nội dung: thi Lý thuyết, thi lái xe trong hình và thi lái xe trên đường trường. Tuy nhiên, từ năm 2022 do bắt đầu học và thi sát hạch giấy phép lái xe với thiết bị mô phỏng nên trình tự thi sát hạch để cấp giấy phép lái xe ô tô các hạng sẽ thay đổi và gồm 4 bước sau:

– Bước 1: Sát hạch lý thuyết trên máy tính.

– Bước 2: Thi phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính.

– Bước 3: Thực hành lái xe trong hình.

– Bước 4: Thực hành lái xe trên đường.

Theo khoản 16 Điều 1 Thông tư 38, việc công nhận kết quả thi đối với người thi Bằng lái xe hạng B1, B2, C, D, E và các hạng F cụ thể như sau:

– Nếu không đạt nội dung lý thuyết thì không được thi lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng;

– Nếu không đạt sát hạch nội dung lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng thì không được thi thực hành trong hình; 

– Nếu không đạt nội dung thực hành trong hình thì không được thi sát hạch lái xe trên đường; 

– Đạt nội dung lý thuyết, phần mềm mô phỏng, thực hành lái xe trong hình nhưng không đạt kết quả sát hạch lái xe trên đường thì được bảo lưu kết quả trong một năm.

– Học viên đạt nội dung lý thuyết, lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng và thực hành lái xe (trong hình và trên đường) được công nhận trúng tuyển và cấp giấy phép lái xe.

Với việc bổ sung 05 quy định mới trong đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô cho thấy việc học, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ngày càng được quản lý chặt chẽ, ứng dụng công nghệ mô phỏng, chấm điểm tự động, mức độ khó ngày càng cao. Do vậy người học cần bố trí thời gian, công việc để tham gia học tập mới hoàn thành được nội dung, chương trình đào tạo theo kế hoạch, nếu không sẽ phải kéo dài thời gian đào tạo cho đến khi học viên tích lũy đủ thời gian và quãng đường học lái xe mới được tham gia kỳ thi sát hạch để cấp giấy phép lái xe ô tô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *