Thông báo tuyển dụng

tuyển dụng lao cai

THÔNG BÁO Tuyển dụng giáo viên dạy thực hành lái xe Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Trường Cao đẳng Lào Cai có nhu cầu tuyển dụng hợp đồng giáo viên giảng dạy thực hành lái xe ô tô hạng B1, B2, cụ thể như sau: 1. Chức…

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2 LÊN D

Trung tâm Đào tạo lái xe – Trường Cao đẳng Lào Cai thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô hạng B2 lên D như sau: 1. Điều kiện đối với người học lái xe: a) Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học…

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ HẠNG B1

Trung tâm Đào tạo lái xe – Trường Cao đẳng Lào Cai thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô hạng B1 (Số tự động) như sau: 1. Điều kiện đối với người học lái xe: a) Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc,…

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2

Trung tâm Đào tạo lái xe – Trường Cao đẳng Lào Cai thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô hạng B2 như sau: 1. Điều kiện đối với người học lái xe: a) Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại…

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ HẠNG C

Trung tâm Đào tạo lái xe – Trường Cao đẳng Lào Cai thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô hạng C như sau: 1. Điều kiện đối với người học lái xe: a) Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại…

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ HẠNG C LÊN E

Trung tâm Đào tạo lái xe – Trường Cao đẳng Lào Cai thông báo tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô hạng C lên E như sau: 1. Điều kiện đối với người học lái xe: Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập…

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1

Sinh viên thi bằng lái xe A1 Lào Cai.

Trung tâm Đào tạo lái xe – Trường Cao đẳng Lào Cai thông báo tuyến sinh đào tạo lái xe mô tô 2 bánh hạng A1 như sau: 1. Điều kiện đăng ký học: – Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được cấp phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại…